บริษัท โซลเวย์ (บางปู) สเปเชียลตี้ เคมิคอล จำกัด

บริษัท โซลเวย์(บางปู) สเปเชียลตี้ เคมิคอล จำกัด เป็นนิติบุคคลในกลุ่มบริษัทโซลเวย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ  ปัจจุบันมีพนักงาน 40 คน ผลิตสารลดแรงตึงผิว โดยมียอดขายปีละประมาณ 545 ล้านบาท

ด้วยเทคโนโลยีของโซลเวย์ บริษัท โซลเวย์(บางปู) สเปเชียลตี้ เคมิคอล จำกัด  ดำเนินการผลิตสารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษสำหรับ สารเอมโฟเทอริกสารชะล้างประจุลบและสารลดแรงตึงผิวผสม ทั้งนี้ ได้นำมาตรฐานการการจัดการของโซลเวย์มาดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพ การผลิตและการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมระดับโลก โดยผลิตภัณฑ์บริษัทฯได้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศไทยและตลาดเอเชีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ การเคลือบผิว สารประกอบในเคมีภัณฑ์ต่างๆ และใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานISO 9001: 2008  การรับรองฮาลาล ได้รับการรับรองจากกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางของสหภาพยุโรปEuropean Federation for Cosmetic Ingredients- EFfCI) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufaturing Practice – GMP)สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโซลเวย์ บริษัท โซลย์(บางปู) สเปเชียลตี้ เคมิคอล จำกัด ได้ดำเนินการระบบการจัดการบริษัทฯตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโซลเวย์อย่างเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงาน