ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Click to enlarge
การดูแลด้วยความรับผิดชอบ® เป็นคำมั่นสัญญาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ว่าจะรับผิดชอบในการที่จะปรับปรุงประสิทธิผลในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนและจะทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนท้องถิ่น

คำมั่นสัญญาของโซลเวย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการดูแลด้วยความรับผิดชอบ® เป็นองค์ประกอบสำคัญของเราที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา โดยมีความปลอดภัยและมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิตของลูกค้า 
  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในโรงงานและขนส่งผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องเพื่อนบ้านและพนักงานของเรา และลดผลกระทบของการดำเนินงานของเราต่อสิ่งแวดล้อม 
  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะแจ้งและอภิปรายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ด้วยความเปิดกว้างและความเคารพซึ่งกันและกัน 
  • เราสนับสนุนให้ผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้าใช้นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเรา
  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการดูแลผลิตภัณฑ์ – การดูแลด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หัวข้อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราโดยส่งเสริมและปรับปรุงความรับผิดชอบและการจัดการอย่างยั่งยืนต่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ความสำเร็จวัดจากการพัฒนาความรับผิดชอบร่วมกับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับคู่ค้าของเรา ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งปันความรับผิดชอบและความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายของเรา 

เรามั่นใจในประสิทธิผลของการดำเนินงานมาตรฐานการดูแลผลิตภัณฑ์ โดยการจัดสรรที่เหมาะสมของทรัพยากรและความรับผิดชอบ และการพัฒนาแผนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อ  

  • พัฒนาความเข้าใจและเอกสารที่ครอบคลุมความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ของเรา และทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการ โดยการป้องกัน ควบคุม และมาตรการต่างๆ 
  • ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับคู่ค้า (ลูกค้า, ผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทน และผู้บริการขนส่ง) 
  • ตรวจสอบการขนส่งให้มีความปลอดภัย การใช้งาน การจัดการที่เหมาะสม และการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์ของเรา 
  • ให้การศึกษาและฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่เหมาะสม กระตือรือร้นในการแสวงหาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของลูกค้า และทำการแก้ไขข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ
  • ทบทวนระบบการตรวจสอบและแผนงานมาตรฐานการดูแลผลิตภัณฑ์และการดำเนินการต่างๆ 

มาตรฐานการดูแลผลิตภัณฑ์เป็นความรับผิดชอบของคู่ค้าทุกคนที่เกี่ยวข้องในตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนช่วยกันทำตามหน้าที่ของตนเอง