ผลิตภัณฑ์ของเรา

กรดเปอร์อะซิติก

  Peracetic Acid Click to enlarge
กรดเปอร์อะซิติก (PAA) เป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายการใช้งาน โดยที่การใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรฐานสำหรับการฆ่าเชื้อและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โซลเวย์เป็นผู้นำทางด้านการผลิตกรดเปอร์อะซิติกของโลก มีความยืดหยุ่น มีนวัตกรรม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โซลเวย์ผลิตสารละลายกรดเปอร์อะซิติกคุณภาพสูงในหลายความเข้มข้น ขายภายใต้ชื่อทางการค้า พรอกซิเทน®และออกซี สตรอง® โดยเว็บไซต์ให้ภาพรวมสำหรับผลิตภัณฑ์บางส่วนของเรา หากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการฆ่าเชื้อโรค สามารถติดต่อทางบริษัทเพิ่มเติม

กรดเปอร์อะซิติกของโซลเวย์

รายการผลิตภัณฑ์ 
  • พรอกซิเทน® 05:20 (Proxitane® 05:20)    : Sales spec, MSDS
  • ออกซิคิล®  (Oxykil®)                           : Sales spec, MSDS
  • พรอกซิเทน® AHC (Proxitane® AHC)        : Sales spec, MSDS
  • อะควาแซน® (Aquasan®)                      : Sales spec, MSDS
  • พรอกซิเทน® 12:20 (Proxitane® 12:20)    : Sales spec, MSDS
  • พรอกซิเทน® 15:23 (Proxitane® 15:23)    : Sales spec, MSDS