ผลิตภัณฑ์ของเรา

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 Hydrogen Peroxide Click to enlarge
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นของเหลวใส ไม่มีสี หนืดกว่าน้ำเล็กน้อย ผสมเข้ากันกับน้ำได้ทุกสัดส่วน โดยทั่วไป ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใตลาด อยู่ในรูปแบบของสารละลาย ความสามารถของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ รวมถึงศักยภาพในการเกิดออกซิเดชันสูง ประสิทธิภาพในช่วงความเป็นกรดด่าง (pH) กว้าง และเป็นของเหลว ทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สะดวกสำหรับการใช้งาน คุณสมบัติเหล่านี้ก่อให้เกิดการใช้งานเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของโซลเวย์ มีทั้งเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันจากชนิดและปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทุกเกรดของโซลเวย์ มีความเสถียรมากและสูญเสียน้อยกว่า 1% สำหรับการจัดเก็บเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้สภาวะจัดเก็บตามปกติ โดยแต่ละเกรดสามารถเลือกระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันตั้งแต่ 35-70% (น้ำหนัก / น้ำหนัก) 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถจัดส่งเป็นจำนวนมาก โดยรถบรรทุก หรือแท็งก์ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ IBC และถังขนาดตั้งแต่ 25-220 ลิตร 

ผลิตภัณฑ์ของโซลเวย์ สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกรดบริสุทธิ์ที่สามารถใช้ได้ทุกที่ในโลก 

ในทุกกรณี การเก็บรักษาและการจัดการไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างปลอดภัยของเป็นสิ่งที่โซลเวย์ให้ความสำคัญ สำหรับรายละเอียดข้อมูลในแง่มุมเหล่านี้มีอยู่ในโบรชัวร์ของโซลเวย์ 'Handling and Storage of Hydrogen Peroxide'

เกรดทั่วไป (Technical Grade)

อินเตอร์รอกซ์ เอสที ที่เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกรดมาตรฐานที่นำเสนอโดย โซลเวย์เพอรอกซี ผลิตภัณฑ์นี้มีความเข้มข้นแตกต่างกันตั้งแต่ 30% ถึง 60% ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมโลหะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

รายการผลิตภัณฑ์
 • อินเตอร์รอกซ์ เอสที 35 : Sales spec, TDS, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอสที 40 : Sales spec, TDS, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอสที 50 : Sales spec, TDS, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอสที 60 : Sales spec, TDS, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอสที 70 : Sales spec, TDS

เกรดฆ่าเชื้อในบรรจุภัณฑ์ (Aseptic Packaging Grade)

โซลเวย์ได้พัฒนาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกรดพิเศษขึ้น สำหรับการทำบรรจุภัณฑ์ให้ปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบรรจุภัณฑ์และระบบเครื่องจักร

รายการผลิตภัณฑ์ 
 • อินเตอร์รอกซ์ เอจี บาธ 35         : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอจี บาธ 35S       : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอจี สเปรย์ 25S    : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอจี สเปรย์ 35      : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอจี สเปรย์ 35S    : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอจี ดูอัล 35        : Sales spec, MSDS

เกรดเครื่องสำอาง (Cosmetic Grade)

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นสูตรที่มีความเสถียรเป็นพิเศษ เพื่อให้ยังคงความเสถียรหลังจากการเจือจางจนมีความเข้มข้นต่ำ

รายการผลิตภัณฑ์ 
 • อินเตอร์รอกซ์ ซีโอ 35    : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ ซีโอ 50    : Sales spec, MSDS

เกรดอาหาร (Food Grade)

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สูตรพิเศษสำหรับการใช้งานที่สอดคล้องตามมาตรฐานเคมีสำหรับอาหารของโคเด็กซ์ 

รายการผลิตภัณฑ์ 
 • อินเตอร์รอกซ์ เอฟซีซี 35  : Sales spec, MSDS
 • อินเตอร์รอกซ์ เอฟจี 50    : Sales spec, MSDS