โซลเวย์ เพอรอกซิไทย

Click to enlarge
บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้การส่งเสริมการลงทุนในปี 2530 โดยที่กลุ่มบริษัทโซลเวย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทยเป็นผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตมากกว่า 35000 ตันต่อปี โรงงานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตั้งอยู่ที่มาบตาพุด ที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก บริษัท โซลเวย์ อินเตอร์รอกซ์ บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท โซลเวย์ เบลเยียม

โซลเวย์ อินเตอร์รอกซ์ เป็นผู้นำด้านการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และ เกลือเปอร์ออกไซด์ของโลก มีการดำเนินธุรกิจใน 16 ประเทศทั่วโลก ในฐานะที่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โซลเวย์ อินเตอร์รอกซ์ โซลเวย์ เพอรอกซิไทยได้รับประสบการณ์กว่า 150 ปีในอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกและกว่าศตวรรษในการผลิตผลิตภัณฑ์เพอรอกซิเจน 

ความสำเร็จของ โซลเวย์ เพอรอกซิไทย มาจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

โซลเวย์ เพอรอกซิไทย มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเพอรอกซิเจนที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
• ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีอยู่หลายเกรด ทั้งเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ ในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ทั้งถังพลาสติก 35 กก. ถังพลาสติก 255 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ IBC 1,150 กิโลกรัม หรือการส่งมอบจำนวนมากถึง 24,000 กิโลกรัม 
• ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกรดเปอร์อะซิติก ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทั้ง ขวดพลาสติก 5 กก. ถังพลาสติก 30 กก. และบรรจุภัณฑ์ IBC 1,100 กิโลกรัม

โดยข้อมูลและสเปคสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัท 
โซลเวย์ เพอรอกซิไทย มุ่งมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เพอรอกซิเจน การบริการและเทคโนโลยี สำหรับลูกค้า และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นแรงกระตุ้นให้เราทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของเราต่อลูกค้า บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547