พนักงานวีนิไทยร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและแสดงนิทรรศการปะการัง

Click to enlarge
ในโอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นแนวกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหาดพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็น 1 ใน 7 หน่วยงาน ที่ได้รับเกียรติให้จัดแสดงนิทรรศการโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า” และต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

พนักงานวีนิไทยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.วีนิไทยจำนวนประมาณ 20 คน ร่วมให้ข้อมูลแก่แขกผู้มีเกียรติที่เยียมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมปลูกปะการังพร้อมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

“ปลูกแล้วห้ามตาย ปลูกแล้วดูแลให้ดี ปลูกแล้วให้เจริญๆ” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวหลังจากร่วมปลูกปะการัง
นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนมาบข่ามาบในซึ่งสนับสนุนโดยบมจ.วีนิไทยได้รับการคัดเลือกให้นำผลิตภัณฑ์และดอกไม้จากผ้าใยบัว ไปจัดแสดงในซุ้มนิทรรศการภายใต้โครงการ “ธรรมศาสตร์โมเดล” ของสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งวีนิไทยเป็นสมาชิกอีกด้วย