วีนิไทยและโซลเวย์ เพอรอกซิไทย พร้อมด้วยพันธมิตรจัดซ้อมแผนฉุกเฉินแก่ชุมชนซอยประปา

  New-Vinythai Solvay Peroxythai and their Partners Click to enlarge
วีนิไทยและโซลเวย์เพอรอกซิไทย ร่วมกับพันธมิตรที่เข้มแข็งอันได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชน อิวอนิก อินดัสตรีส์และ โอเอสซี สยาม ซิลิกา ร่วมจัดการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนให้แก่ชุมชนซอยประปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมระบบ การจัดการและเตรียมความพร้อมทุกหน่วยในการรับมือกับภาวะวิกฤติเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ ได้ใช้เหตุการณ์สมมติคือ อุบัติเหตุรถก๊าซพลิกคว่ำจนเป็นเหตุให้ก๊าซไวไฟรั่วไหล เมื่อเทศบาลประกาศการอพยพ ชาวชุมชนซอยประปากว่า120 คนพร้อมใจกันอพยพไปยังจุดรวมพลของชุมชน “ผมดีใจมากครับที่มีการซ้อมกระบวนการอพยพจริง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากพี่น้องชุมชนซอยประปา หลังจากที่ได้ซักซ้อมบทบาทผู้นำและชาวชุมชนบนโต๊ะกันมาตลอด3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการซ้อมอพยพจริงในครั้งนี้ทำให้ทีมผู้นำชุมชนและชาวชุมชนทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป” นายดล รัตนรักษ์ ผู้จัดการเทคนิคอาชีวนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยกระบวนการ กล่าว