SBS กรุงเทพฯ ร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ในโครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานมากกว่า 80 คนจาก SBS กรุงเทพฯ ร่วมกันปลูกประการังในโครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า" เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ได้รับการสนับสนุนจากบมจ.วีนิไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองทัพเรือไทย และองค์กรอื่นๆ พนักงาน SBS ร่วมประกอบแปลงขยายพันธ์ประการังด้วยท่อพีวีซี พร้อมร่วมกันปลูกปะการังที่วัดช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  SBS VNT Coral Project Click to enlarge
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ ความจำเปป็นในการอนุรักษ์ที่ต้องการของทางทะเลชายฝั่งทะเลและการอนุรักษ์และเพาะปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีสำหรับพยาบาลของสัตว์ทะเล คุณอรลักษณ์ ธรรมโชโต Record-to-Report (RtR) ทีมจีน แสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ "ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมในการกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการังโดยใช้ท่อพีวีซี ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและการป้องกันชายฝั่งทะเลมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่เรารู้จัก ฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกันในโครงการที่มีคุณค่านี้ นอกจากนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.วีนิไทย ที่ผลักดันให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งทะเล” คุณอรลักษณ์ ยังฝากคำกล่าวของ เฮเลน เคลเลอร์ ไว้ด้วยว่า “Alone we can do so little, together we can do so much” 

โครงการ "วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า" เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดโครงการฯและทรงปลูกปะการังกิ่งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อปี 2551