ตลาดฮาลาล...โอกาสของโซลเวย์ เพอรอกซิไทยในตลาดเอเชีย

Click to enlarge
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง มอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการฮาลาลระดับดีเด่น ประจำปี 2558 ให้แก่บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด โดยมี นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการบริษัทโซลเวย์ เพอรอกซิไทย เป็นผู้รับมอบที่โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง 

บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์ ไฮโดรเจนเปอร์รอกไซด์ และ กรดเปอร์อาซิติกตั้งแต่ปี 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้ดำเนินกระบวนการตามข้อบังคับคณะกรรมการอิสลามฉบับปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามหลักการศาสนาอิสลาม

เครื่องหมายรับรองฮาลาลสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับมากขึ้นในอาหารฮาลาลของชาวมุสลิม บริษัทที่ถือเครื่องหมายรับรองอาจจะเพิ่มอัตราการส่งออกได้มากขึ้น  ในปี 2030 ประชากรมุสลิมประมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 พันล้าน หรือประมาณ 26.4% ของประชากรโลก เครื่องหมายรับรองฮาลาลไม่เพียงแต่สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับของผู้บริโภคชาวมุสลิม แต่ผู้บริโภคกลุ่มอื่น ๆ ก็ยังไว้ใจกับมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของฮาลาล ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และอื่น ๆ ต้องการคู่ค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพื่อแสดงให้ลูกค้าของพวกเขาเห็นว่าบริษัทใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
 
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัทโซลเวย์ เพอรอกซิไทย ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดฮาลาลในภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น