ตลาด

กลยุทธ์ของเราคือการมุ่งเน้นการดำเนินงานในตลาดที่สร้างมูลค่า โดยการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้บริโภคของลูกค้า

สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ

  Markets-ConsumerGoods_Healt Click to enlarge
โซลเวย์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เราพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้งานได้ง่ายขึ้น โซลูชั่นที่มาจากการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษ โพลีเมอร์ และสารเหลวฟลูออริเนต ที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย โพลีเมอร์ โพลีเอไมด์ และไฟเบอร์อัจฉริยะได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อผลิตผ้าคุณภาพสูง เซลลูโลส อะซีเตทชนิดต่างๆ ถูกนำไปใช้ในตลาดไส้กรองบุหรี่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ กลุ่มบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมทั้ง โพลีเมอร์ชนิดพิเศษสำหรับใช้ในการปลูกถ่ายทางการแพทย์ที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมีตัวกลางการสังเคราะห์ และโซเดียมไบคาร์บอเนตสำหรับใช้ผลิตยาชนิดเม็ดฟู่ด้วย

ยานยนต์และอากาศยาน

  Markets-Automotive_Aeronaut Click to enlarge
สำหรับตลาดยานยนต์ โซลเวย์ เป็นผู้ผลิตสารโพลีเอไมด์ โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และสารประกอบที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ยานยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้นอย่างมาก ฟลูออริเนตอิเล็คโตรไลต์และเกลือลิเธียมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โซลูชั่นของ โซลเวย์ ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถตอบสนองมาตรฐานระดับโลกที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เช่น สาร Rare Earth (ธาตุโลหะที่สกัดให้บริสุทธิ์ได้ยาก) สำหรับการเร่งปฏิกิริยาและซิลิก้าที่ใช้ทำฉลากยางรถยนต์ สำหรับตลาดอากาศยานโซลูชั่นอันล้ำสมัยของผลิตภัณฑ์โซลเวย์ ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมี พลังงานกล และความร้อน มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับเครื่องบิน

การเกษตร อาหารสัตว์ และอาหาร

  Markets-Agro_Feed_Food Click to enlarge
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของโซลเวย์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหาร สำหรับช่วงต้นน้ำนั้น สารอนุพันธ์ของต้นกวอร์ สารประกอบฟลูออริเนต และตัวทำละลาย สามารถช่วยปกป้องพืชผลและเพิ่มความสามารถในการผลิต ในขณะเดียวกันยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สำหรับช่วงปลายน้ำ สารวานิลลินชนิดต่างๆ ช่วยให้อาหารดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น โดยการลดไขมันและน้ำตาลในอาหารแปรรูป โซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยให้อาหารเกิดความสมดุลและดีต่อสุขภาพของสัตว์ สุดท้าย อาซีเตทเซลลูโลสยังสามารถนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Aerial view of forest Click to enlarge
โซลเวย์สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงาน โดยพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ต้นกวอร์และสารลดแรงตึงผิวให้ทางออกสำหรับการแยกน้ำมันและก๊าซ ฟิลม์ PVDF ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความทนทานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่เกลือลิเธียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แนวทางและโซลูชั่นของโซลเวย์ ถูกใช้ในการผลิตพลังงานจากสารชีวมวลโซลเวย์ ให้บริการลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ โซลเวย์ยังนำเสนอโซลูชั่นเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ น้ำ และดินด้วย

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

  Markets-Building_Constructi Click to enlarge
ผลิตภัณฑ์ของ โซลเวย์ ช่วยให้สามารถออกแบบอาคารที่มีความยั่งยืนมากขึ้น ดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น และใช้พลังงานลดลง โซลูชั่นของเรายังใช้ในการผลิตกระจกแผ่น (Flat Glass) และโครงสร้างหน้าต่างเคลือบเงาชนิดสองชั้นและสามชั้นตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ฟลูออริเนตยังทำให้สามารถผลิตโฟมฉนวนคุณภาพสูงได้ ตัวทำละลายที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้ในสีและสีเคลือบ “ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” สุดท้าย ฟลูออโรโพลีเมอร์และพลาสติกวิศวกรรมยังช่วยให้ชิ้นส่วนไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลทนไฟได้มากขึ้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  Digital tablet Click to enlarge
โพลิเมอร์ชนิดพิเศษของโซลเวย์ช่วยเปิดโลกใหม่ในด้านการออกแบบ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรม ที่มีส่วนร่วมสร้างความก้าวหน้าในการผลิตแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี OLED จอแสดงผลที่แข็งแรงและยืดหยุ่น คอมพิวเตอร์โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และเซมิคอนดัคเตอร์ที่ใช้สาร Rare Earth สำหรับอุตสาหกรรมขั้วต่อไฟฟ้า โซลเวย์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะและโพลีเอไมด์ฟลูออริเนตที่มีคุณสมบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและทนไฟ นอกจากนี้ ยังมีโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรีไซเคิลสาร Rare Earth และโพลีเอไมด์ชีวภาพ

การใช้ในอุตสาหกรรม

  Markets-IndustrialApplicati Click to enlarge
โซลเวย์ ผลิตสารและตัวกลางสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการแข่งขันและประสิทธิภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม