การตลาดและผลิตภัณฑ์

Top of the range grey carClick to enlarge
กลยุทธ์ของเราคือเน้นการทำกิจกรรมในตลาดที่ซึ่งเรานำเสนอคุณค่าได้โดยการพัฒนาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของเราและถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต