ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดเปอร์อะซิติก 

พลาสติกวิศวกรรม

โพลิเอไมด์

พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง

โซเดียมไบคาร์บอเนต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

                                      

แผนกทรัพยากรบุคคล

ติดต่อแผนกบุคคลเพื่อสมัครงาน   

ฝ่ายบุคคล สำนักงานกรุงเทพฯ  

ฝ่ายบุคคล สำนักงานระยอง


แผนกจัดซื้อ 

ติดต่อเพื่อเสนอสินค้าและบริการ