สมัครงาน

  Research and Innovation Click to enlarge
โซลเวย์คิดค้น วางแผนการตลาด และเสนอโซลูชั่นด้านวิศวกรรม โดยการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ว่าสารเคมีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะอยากทำงานในด้านการวิจัย การตลาด หรือการผลิต โซลเวย์เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและมีโอกาสด้านการทำงานมากมาย

เชิญมาร่วมงานกับโซลเวย์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเคมี

ขอเชิญมาสมัครงานกับโซลเวย์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชื่อมั่นว่าสารเคมีให้ประโยชน์กับสังคมได้มากกว่าที่คิด โซลเวย์มุ่งมั่นค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้ลูกค้าพร้อมกับคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โซลเวย์เชื่อมั่นว่า ‘บุคลากร’ คือทรัพยากรสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

คุณพร้อมที่จะร่วมงานกับบริษัทโซลเวย์เพื่อเติบโตไปด้วยกันหรือยัง