โซลเวย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และมีพนักงานมากกว่า 700 คน ทำงานอยู่ใน 3 เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ
 
กลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในตลาดต่อไปนี้:
 • การบินและยานยนต์
 • อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
 • อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย โซลเวย์ผลิต:
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • สารอีพิคลอโรไฮดริน 
 • พีวีซีและสารประกอบพีวีซี
 • สารลดแรงตึงผิว

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์

โซลเวย์ บริษัทระหว่างประเทศผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษ สนับสนุนคู่ค้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนด้วยการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปรับปรุงคุณภาพของชีวิตให้ดีขึ้น โซลเวย์ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์และอากาศยาน สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทโซลเวย์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ มีพนักงานประมาณ 30,900 คน กระจายอยู่ใน 53 ประเทศทั่วโลก ในปี 2015 กลุ่มบริษัทโซลเวย์มียอดขาย 12.4 พันล้านยูโร ผลประกอบการร้อยละ 90 ของโซลเวย์มาจากการให้บริการในตลาดสารเคมีที่ติดอันดับหนึ่งในสามจากทั่วโลก Solvay SA (SOLB.BE) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Euronext ในกรุงบรัสเซลส์ และกรุงปารีส (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).