โซลเวย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และมีพนักงานมากกว่า 700 คน ทำงานอยู่ใน 3 เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ
 
กลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในตลาดต่อไปนี้:
 • การบินและยานยนต์
 • อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
 • อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย โซลเวย์ผลิต:
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • สารอีพิคลอโรไฮดริน 
 • พีวีซีและสารประกอบพีวีซี
 • สารลดแรงตึงผิว

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์

กลุ่มบริษัทโซลเวย์เป็นบริษัทผู้ผลิตสารเคมีในระดับชั้นนำของโลก และมีบทบาทสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งยังเสนอโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ โซลเวย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

โซลเวย์เสนอการให้บริการครอบคลุมในหลากหลายตลาด โดย 90 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการมาจากการให้บริการในตลาดสารเคมีที่ติดอันดับหนึ่งในสามจากทั่วโลก ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทโซลเวย์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มีพนักงานประมาณ 26,000 คน กระจายอยู่ใน 52 ประเทศทั่วโลก และมียอดขายสุทธิ 10,200 ล้านยูโรในปี 2555