โซลเวย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และมีพนักงานมากกว่า 700 คน ทำงานอยู่ใน 3 เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ
 
กลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในตลาดต่อไปนี้:
 • การบินและยานยนต์
 • อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
 • อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย โซลเวย์ผลิต:
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • สารอีพิคลอโรไฮดริน 
 • พีวีซีและสารประกอบพีวีซี
 • สารลดแรงตึงผิว

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์

โซลเวย์เป็นบริษัทด้านเคมีภัณฑ์พิเศษที่หลากหลาย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเคมีเพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ โซลเวย์คิดค้นนวัตกรรมและเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในหลากหลายตลาดระดับโลก ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน รถยนต์ อุปกรณ์อัจฉริยะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบตเตอรี่ การสกัดแร่และน้ำมัน ทั้งยังประยุกต์ใช้ในงานอีกมากมาย เพื่อสนับสนุนความยั่งยืน นอกจากนี้ วัสดุที่มีน้ำหนักเบาของเรายังช่วยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสะอาด ด้วยสูตรเคมีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและประสิทธิผลทางเคมียังปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ โซลเวย์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ พร้อมพนักงานประมาณ 27,000 คนใน 58 ประเทศ ยอดขายสุทธิล่วงหน้าอยู่ที่ 10.9 พันล้านยูโรในปี 2559 ผลประกอบการร้อยละ 90 ของโซลเวย์มาจากการให้บริการที่ติดอันดับหนึ่งในสามจากทั่วโลก Solvay SA (SOLB.BE) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Euronext ในกรุงบรัสเซลส์ และกรุงปารีส (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) และในสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ (SOLVY) ถูกซื้อขายผ่านโปรแกรม ADR ระดับ 1