โซลเวย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และมีพนักงานมากกว่า 700 คน ทำงานอยู่ใน 3 เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ
 
กลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในตลาดต่อไปนี้:
 • การบินและยานยนต์
 • อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
 • อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย โซลเวย์ผลิต:
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • สารอีพิคลอโรไฮดริน 
 • พีวีซีและสารประกอบพีวีซี
 • สารลดแรงตึงผิว

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์

โซลเวย์ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชนิดพิเศษที่หลากหลาย มุ่งมั่นพัฒนาเคมีเพื่อรองรับความท้าทายที่สำคัญทางสังคม โซลเวย์คิดค้นนวัตกรรมและร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในตลาดที่หลากหลายในระดับโลก ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของบริษัทถูกนำไปใช้ในเครื่องบิน รถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อัจฉริยะ แบตเตอรี่ การสกัดแร่และน้ำมัน รวมทั้งการใช้งานเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนอื่นๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาของเรายังส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสะอาด  การคิดค้นนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และประสิทธิผลทางเคมียังปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศอีกด้วย สำนักงานใหญ่ของโซลเวย์ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ มีพนักงานประมาณ 27,000 คน ใน 58 ประเทศ และมียอดขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ 10.9 พันล้านยูโรในปี 2559 ผลประกอบการร้อยละ 90 ของโซลเวย์มาจากการให้บริการที่ติดอันดับหนึ่งในสามจากทั่วโลก Solvay SA (SOLB.BE) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Euronext ในกรุงบรัสเซลส์ และกรุงปารีส (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) และในสหรัฐอเมริการ หลักทรัพย์ (SOLVY) ถูกซื้อขายผ่านโปรแกรม ADR ระดับ 1