ติดต่อเรา

ไพลิน แย้มมา

ฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์

อีเมล: pailin.yaemma@solvay.com  


มิเชล วีริค  

Soda Ash

Soda Ash & Derivatives Asia Pacific

อีเมล: michel.wierinck@solvay.com


นาฏศิลป์ จรัสวัฒนกุล

Hydrogen Peroxide & Peracetic Acid

อีเมล: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com

 

กฤษณา รุจิพงศ์ภัทร์

Engineering Plastics (Technyl), Polyamides (PA66) and Intermediates, Special Chemicals (Strontium and Catalyst) and Others 

Business Intelligence & Development

อีเมล: kritsana.rujipongpat@solvay.com


โทรศัพท์:+66 2 610 6470

โทรสาร:+66 2 610 6479